Publikacje

Najnowsze

Naczelnik Wydziału V Kasy Ubezpieczenia Społecznego oraz Kancelaria Notarialna Elżbiety Wrony-Berwid z Gliwic zapraszają na spotkanie wszystkich przedsiębiorców ze Śląska zainteresowanych szczegółowymi zasadami reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Spotkanie odbędzie się dnia 25.01.2014, wstęp wolny.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - czy i kiedy warto je wykupić? Na to pytanie odpowiadają specjaliści z branży ubezpieczeń współpracujący z Brokerem Ubezpieczeniowym Adler Brokers. Doradzą oni, jakie ubezpieczenie NNW jest rzeczywiście potrzebne, a które warianty są całkowicie zbędne dla ubezpieczającego.


prawo, usługi prawnicze, kancelaria

Co robi adwokat?
Wszystkie wykonywane czynności sprawowane przez notariuszy mają istotę dokumentu urzędowego.Radca prawny to osoba (prawnik) świadcząca pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym.

Wybrane obowiązki notariusza (czynności notarialne):
- Przygotowywanie aktów poświadczenia dziedziczenia
- Wyrabianie poświadczeń:
  - daty okazania dokumentu
  - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  - zgodności wyciągu albo kopii, odpisu z okazanym dokumentem
  - własnoręczności podpisu

- Sporządzanie aktów notarialnych
- Tworzenie protestów weksli i czeków
- Wyrabianie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów
- Przygotowywanie projektów aktów, oświadczeń a także innych dokumentów.
- spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń spółek, organizacji społecznych)
- przyjmowanie na przechowanie papierów wartościowych, dokumentów a także pieniędzy
- doręczanie oświadczeń


Radcowie prawni mogą pozostawać w stosunku pracy i jednocześnie prowadzić sprawy w procesach, za wyjątkiem spraw opiekuńczych, rodzinnych.

Wykorzystanie notariusza w Polsce to przede wszystkim zapobieganie sporom sądowym przez zapewnienie pewności a także bezpieczeństwa obrotu.

Praca adwokata to pomoc to oferowanie opinii prawnych, porad prawnych, występowanie przed urzędami i sądami., oraz opracowywanie projektów aktów prawnych

Adwokat to osoba (prawnik) udzielająca porad prawnych i prowadząca przed sądem sprawy swoich klientów.

Obowiązkiem notariusza jest sprawowanie pieczy podczas sporządzania czynności notarialnych nad zabezpieczeniem praw a także interesów ludzi, dla których czynności te mogą mieć skutki prawne.

Radca prawny udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, walczy o odszkodowania we Wrocławiu, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje w imieniu klienta przez urządami oraz sądami.

Adwokat może wykonywać zawód w zespołach adwokackich jak również w pojedynkę. Kancelaria prawna jest w stanie skupiać grupę adwokatów.

Notariusz, określany mianem jako dawniej rejentem, wyznaczony jest za sprawą ministra sprawiedliwości i sprawuje czynności notarialne.

Notariusz pracuje jako osoba zaufania publicznego i ma ochronę przysługującą innym państwowym urzędnikom publicznym.


W obiektywie


prawo
usługi prawnicze
kancelaria