Publikacje

Najnowsze

Naczelnik Wydziału V Kasy Ubezpieczenia Społecznego oraz Kancelaria Notarialna Elżbiety Wrony-Berwid z Gliwic zapraszają na spotkanie wszystkich przedsiębiorców ze Śląska zainteresowanych szczegółowymi zasadami reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Spotkanie odbędzie się dnia 25.01.2014, wstęp wolny.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - czy i kiedy warto je wykupić? Na to pytanie odpowiadają specjaliści z branży ubezpieczeń współpracujący z Brokerem Ubezpieczeniowym Adler Brokers. Doradzą oni, jakie ubezpieczenie NNW jest rzeczywiście potrzebne, a które warianty są całkowicie zbędne dla ubezpieczającego.


usługi prawnicze, radca prawny, notariusz

Do notariusza!
W polskim społeczeństwie nie jest zakorzenione korzystanie z możliwości jakie daje prawo - w wielu przypadkach pomimo wiedzy, że mamy nie tylko obowiązki, ale i prawa, rzadko korzystamy z pomocy specjalistów w dochodzeniu do swoich racji.

Z zawodów prawniczych cieszących się największym zaufaniem społeczeństwa, a zarazem osobami, z których usług korzystamy najczęściej, są oczywiście notariusze. Dlaczego?

Notariusz jest dzisiaj zawodem zaufania publicznego, którego możliwości działań prawnych są systematycznie rozszerzane - dzisiaj już jego działalność nie ogranicza się do sporządzania aktów notarialnych, ale również chociażby może przyjmować na przechowanie dokumenty, czy pieniądze. Warto również zauważyć, że wyraźne są głosy w doktrynie prawniczej, iż uprawnienia notariuszy należałoby rozszerzyć na swobodne występowanie we wszystkich sprawach cywilnych, czy nawet karnych!
Pamiętajmy jednak, że nie w każdej sprawie pomoże nam notariusz - może to wynikać nie tylko z braku jego kompetencji prawnych w danej dziedzinie, ale również ze sprzeczność z prawem czynności, której od niego wymagamy. Taka czynność nie może również zmierzać do obejścia prawa, gdyż i w takim przypadku notariusz powinien nam odmówić udzielenia pomocy prawnej.

Do notariusza najczęściej zgłaszamy się w dwóch sytuacjach - w związku ze sprzedażą lub zakupem nowego mieszkania, bądź domu, albo w przypadku jakichkolwiek rozporządzeń testamentowych.

Warto pamiętać, że polskie prawo wymaga przeniesienia własności nieruchomości, pod rygorem nieważności czynności prawnej, właśnie w formie aktu notarialnego. W przypadku testamentu nie ma takiego wymogu, to jednak jest to najpewniejsza forma jego sporządzenia niemalże zawsze gwarantująca jego poprawność z przepisami i wymogami prawa - sporządzając testament u notariusza mamy również pewność, że nie zostanie on przypadku zniszczony, bądź zagubiony podczas domowych porządków. Niezależnie od tego, czy nasza kancelaria notarialna to działalność jednoosobowa, czy większa placówka, w każdej z nich powinny być przechowywane akta spraw - w tym również nasz testament.


 • Kancelaria Notarialna Zuzanna Niedźwiedź
  Notariusz
  ul. S. Leszczyńskiego 4 lok. 47
  50-078 Wrocław
  tel. 71 346 84 36
  tel. kom. 510 592 016
  tel. kom. 798 300 938
  sekretariat@kancelarianotarialna-wroclaw.pl
  notariusz@kancelarianotarialna-wroclaw.pl
  zniedzwiedz@kancelarianotarialna-wroclaw.pl

  http://kancelarianotarialna-wroclaw.pl

W obiektywie


usługi prawnicze
radca prawny
notariusz