Publikacje

Najnowsze

Naczelnik Wydziału V Kasy Ubezpieczenia Społecznego oraz Kancelaria Notarialna Elżbiety Wrony-Berwid z Gliwic zapraszają na spotkanie wszystkich przedsiębiorców ze Śląska zainteresowanych szczegółowymi zasadami reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Spotkanie odbędzie się dnia 25.01.2014, wstęp wolny.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - czy i kiedy warto je wykupić? Na to pytanie odpowiadają specjaliści z branży ubezpieczeń współpracujący z Brokerem Ubezpieczeniowym Adler Brokers. Doradzą oni, jakie ubezpieczenie NNW jest rzeczywiście potrzebne, a które warianty są całkowicie zbędne dla ubezpieczającego.


usługi, biznes, prawo

Prawnicy
Radca Prawny Piotr Sikora z Łodzi działa w oparciu o niezbędne pozwolenia i zaświadczenia, jej działalność jest odpowiednio prawnie umocowana, a prowadzący takie kancelarie radca prawny jest wpisany na oficjalną listę radców prawnych prowadzoną przez właściwe urzędy Ministerstwa Sprawiedliwości.W ramach prowadzonej działalności każda kancelaria radców prawnych prowadzi dla podmiotów gospodarczych szeroki wachlarz usług prawnych. Są to z reguły następujące czynności:
* przygotowywanie projektów umów a także negocjowanie przedstawionych do analizy kontraktów,
* przeprowadzenie audytu prawnego,
* wspomaganie klienta w negocjacjach,
* profesjonalna windykacja bez narażenia klienta na utratę kontrahenta,
* due dilligence,
* przygotowywanie opinii prawnych, uwzględniających doktrynę a także najnowsze orzecznictwo,
* przygotowywanie niezbędnych formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego,
* prowadzenie spraw, w jakich powodowi zasądza się odszkodowanie za słupy energetyczne bezprawnie ustawione przez firmy energetyczne na jego działce,
* przeprowadzanie analiz sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych,
* reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym, ugodowym oraz arbitrażowym,
* zakładanie spółek a także ich pełna obsługa prawna,
* prowadzenie kompleksowej a także stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
* zastępstwo procesowe klienta w sądzie.

Złożoność polskiego prawa jest powszechnie znana. Nikt nie ma dziś wątpliwości, że rzetelne prowadzenie swoich spraw biznesowych wymaga profesjonalnej obsługi prawnej. Im nasze przedsiębiorstwo większymi środkami gotówkowymi obraca tym więcej pracy ma radca prawny zatrudniony w naszej firmie lub firmie outsourcingowej. Im większa skala działalności gospodarczej tym większa potrzeba zasięgnięcia fachowej porady prawnej.

Współczesna fachowa obsługa prawna to przede wszystkim obsługa o charakterze całościowym. Kancelaria prawna to nie jedynie kancelaria radców prawnych reprezentująca sprawy swoich kontrahentów przed sądami, lecz również inne kancelarie prawne  świadczące usługi pokrewne i współpracujące. Mogą to być na przykład: kancelarie notarialne, kancelaria doradztwa podatkowego, kancelaria patentowa, komornicy, kancelarie prawne adwokackie, windykacja zagraniczna lub też windykacja krajowa, a nawet biuro tłumacza przysięgłego.

W obiektywie


usługi
biznes
prawo