Publikacje

Najnowsze

Naczelnik Wydziału V Kasy Ubezpieczenia Społecznego oraz Kancelaria Notarialna Elżbiety Wrony-Berwid z Gliwic zapraszają na spotkanie wszystkich przedsiębiorców ze Śląska zainteresowanych szczegółowymi zasadami reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Spotkanie odbędzie się dnia 25.01.2014, wstęp wolny.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - czy i kiedy warto je wykupić? Na to pytanie odpowiadają specjaliści z branży ubezpieczeń współpracujący z Brokerem Ubezpieczeniowym Adler Brokers. Doradzą oni, jakie ubezpieczenie NNW jest rzeczywiście potrzebne, a które warianty są całkowicie zbędne dla ubezpieczającego.


usługi prawnicze, kancelaria, prawo pracy

Sprawy pracownicze
Niesłuszne zwolnienie z pracy to na wokandach sądów pracy jedna z najczęściej pojawiających się spraw.

Jednostronne rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę powinno być odpowiednio uzasadnione i mieć potwierdzenie w rzeczywistości. Wszelkie nieudolne próby bezpodstawnego zwolnienia z pracy muszą być kwestionowane przez pokrzywdzonego pracownika. Z pomocą przybywa tutaj doradztwo kompetentnej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w prawie pracy.

Konflikt pracownika z pracodawcą toczyć się może na drodze sądowej albo przedsądowej. Zazwyczaj eliminowanie konfliktów pracowniczych na drodze przedsądowej jest tańsze, realizowane jest znacznie sprawniej i obu stronom może zaoszczędzić niepotrzebnej utraty czasu. Prowadzenie sporów sądowych w szczególności w sprawach, gdzie przedmiotem sporu są niesłuszne według pracowników zwolnienia z pracy, a więc rozwiązanie umowy o pracę może powodować znaczące koszty tak po stronie pracodawcy jak i pracownika i być długotrwałe.

Kancelaria prawna specjalizująca się w prawie pracy opracowuje regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, realizuje kompetentne doradztwo w obszarze zawierania opłacalnych kontraktów menadżerskich lub też przygotowuje systemy, w oparciu o które jest prowadzone premiowanie pracowników.

Nastały nareszcie dni, iż w zestawieniu z pracodawcą pracownik nie musi występować na przegranej pozycji. I nie mam tu na myśli tylko opcji gromadzenia się w związkach zawodowych. Ma możliwość, aby dochodzić swoich praw i skierować kroki do sądu pracy, gdy uznaje, iż został niezgodnie z prawem przez pracodawcę skrzywdzony. Wyroki sądów pracy potwierdzają, że w większości przypadków sądowe rozwiązywanie sporów pracowniczych kończy się wygraną pracownika i przyznaniem stosownych odszkodowań takich jak: przywrócenie stosunku pracy albo odszkodowanie pieniężne.

W obiektywie


usługi prawnicze
kancelaria
prawo pracy